ABSTRAKTAMETABOLISMUS A TRANSPORT LÉČIV

Protein Kinase Inhibitors as Modulators of Pharmacokinetic Mechanisms of Multidrug Resistence: Focus on Acute Leukemia         |   pdf.jpg abstrakt
Ceckova M. et al., Hradec Králové

Novel Ligands of Constitutive Androstane Receptor in Study of Hepatic Metabolism        |   pdf.jpg abstrakt
Dusek J., Skoda J., Horvatova A., Smutny T., Kucera O., Micuda J., Pavek P., Hradec Králové

Soluble Endoglin Regulates Enterohepatic Recycling of Bile Acids        |   pdf.jpg abstrakt
Micuda S., Sa I.C.I., Dolezelova E., Prasnicka A., Lastuvkova H., Cermanova J., Faradonbeh A.F., Lenicek M., Vitek L., Hyspler R., Ticha A., Lopez-Novoa J.M.1, Nachtigal P. , Hradec Králové (CZ), 1Salamanca (ES)

PŘEDSTAVUJÍ CENTRÁLNÍ GHRELINOVÉ MECHANIZMY NOVOU NADĚJI PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ?

Úvod do problematiky, centrální ghrelinové mechanizmy a jejich uplatnění
v mechanizmech závislostí        |   pdf.jpg abstrakt
Šustková-Fišerová M., Havlíčková T., Puškina N., Charalambous Ch., Lapka M., Syslová K., Praha

Role GHS-R1A v mechanizmech opioidní závislosti I.
(morfin akutně a senzitizace, mikrodialýza)        |   pdf.jpg abstrakt
Šustková-Fišerová M., Puškina N., Havlíčková T., Charalambous Ch., Lapka M., Syslová K., Praha

Role GHS-R1A v mechanizmech opioidní závislosti II.(fentanyl mikrodialýza a IVSA)        |   pdf.jpg abstrakt
Puškina N., Havlíčková T., Charalambous Ch., Lapka M., Pohořalá V., Syslová K., Šustková-Fišerová M., Praha

Role GHS-R1A v mechanizmech opioidní závislosti III. (morfin a fentanyl CPP)        |   pdf.jpg abstrakt
Lapka M., Puškina N., Havlíčková T., Charalambous Ch., Pohořalá V., Syslová K., Šustková-Fišerová M., Praha

Role GHS-R1A v mechanizmech metamfetaminové závislosti (IVSA a CPP)        |   pdf.jpg abstrakt
Havlíčková T., Charalambous Ch., Puškina N., Lapka M.,Šustková-Fišerová M., Praha
 

KLINICKÁ FARMAKOLOGIE / TOXIKOLOGIE

Drug Disposition of Sufentanil in Critically Ill Neonates        |   pdf.jpg abstrakt
Pokorná P.1,2, Šíma M.1, Koch B.2, Tibboel D.1,2, Slanař O.1, 1Prague, 2Rotterdam (NL)

Pharmacokinetics of Phenobarbital in Neonates on Extracorporeal Membrane Oxygenation        |   pdf.jpg abstrakt
Michaličková D.1, Pokorná, P.1,2, Tibboel D.2, Slanař, O.1, Krekels E.H.J.3, 1Prague (CZ), 2Rotterdam (NL), 3Leiden (NL)

Duální opioidní analgezie – teorie a praxe        |   pdf.jpg abstrakt
Juřica J., Brno

Epidural Analgesia with Sufentanil in Relation to OPRM1 and ABCB1 Polymorphisms        |   pdf.jpg abstrakt
Bartošová O., Polanecký O., Šachl R., Štenglová Netíková I., Perlík F., Adámek S., Slanař O., Prague

Dávkování vankomycinu intermitentní infuzí: odhad dávkovacího intervalu ve vztahu k velikosti
podané dávky a funkčnímu stavu ledvin        |   pdf.jpg abstrakt
Šíma M., Hartinger J., Grus T., Slanař O., Praha

Úloha oxidačního stresu v účinku metanolu na organismus člověka        |   pdf.jpg abstrakt
Hlušička J., Zacharov S., Praha
 

SEKCE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP

Lékové interakce antiepileptik: fenytoin, karbamazepin; omezená compliance a vstřebávání léčiv
z důvodu stenózy jícnů        |   pdf.jpg abstrakt
Polášková L., Praha

Metformin – základní antidiabetikum, skryté riziko?        |   pdf.jpg abstrakt
Gregorová J., Praha

Popis vybraných lékových interakcí v klinické praxi (valproát + meropenem na JIP,
cyklosporin + fluconazol u pacienta s renální insuficiencí)        |   pdf.jpg abstrakt
Hartinger J., Praha

 

VÝVOJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO MODERNÍ TERAPIE

Co vše se ukrývá pod pojmem ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products)        |   pdf.jpg abstrakt
Demlová R., Brno

Vývoj experimentální terapie z MSC pro pacienty s epidermolysis bullosa        |   pdf.jpg abstrakt
Jurečková L., Pilátová K., Merhautová J., Vokurková J., Demlová R., Valík D., Zdražilová Dubská L., Brno

Výroba protinádorové vakcíny z dendritických buněk a vliv protinádorové terapie        |   pdf.jpg abstrakt
Pilátová K., Hlaváčková E., Černá D., Selingerová I., Múdry P., Mazánek P., Fědorová L., Merhautová J., Jurečková L., Semerád L., Pacasová R., Flajšarová L., Součková L., Demlová R., Štěrba J., Valík D., Zdražilová-Dubská L., Brno

Imunomonitoring experimentální terapie dendritickými buňkami u dětských pacientů
se sarkomy        |   pdf.jpg abstrakt
Fědorová L., Zdražilová-Dubská L., Selingerová I., Pilátová K., Demlová R., Hlaváčková E., Valík D., Brno
 

JAK VYUŽÍT DATA Z REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE, ANEB FARMAKOEPIDEMIOLOGIE V NOVÝCH SLUŽBÁCH

Data z reálné klinické praxe a jejich zdroje v podmínkách České republiky        |   pdf.jpg abstrakt
Doležal T., Praha

Využití dat z reálné klinické praxe pro farmakoekonomické analýzy
– modelování a mapování
Mlčoch T.1, Tužil J.1, Doležal T.1,2, 1Praha, 2Brno

Řízení datové kvality v celostátním registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS)        |   pdf.jpg abstrakt
Sobíšek L., Sládek D., Horáková D., Vojáčková J., Praha

Analýza dat o pacientech s demencí v ČR        |   pdf.jpg abstrakt
Broulíková H.M., Klecany

The Real-World Cost Study of Treating mCRC with Bevacizumab Followed
by EGFRi in WT KRAS Patients        |   pdf.jpg abstrakt
Sehnalová I., Říhová B., Demlová R., Brno

Administrativní data plátců a jejich využití – příklad analýzy diabetu 2. typu        |   pdf.jpg abstrakt
Hájíčková B.1,2, Paris M.1, Doležal T.1,2, 1Praha, 2Brno

 

MOLEKULÁRNÍ FARMAKOLOGIE, EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE

Cholinesterases in Rat Aorta        |   pdf.jpg abstrakt
Szmicseková K.1,2, Kiliánová Z.1, Krejci E.2, Paul Hrabovská A.1, 1Bratislava (SK), 2Paris (FR)

Crizotinib-Induced Downregulation of Essential RTKs in Rat Heart        |   pdf.jpg abstrakt
Hadova K., Mesarosova L., Doka G., Krenek P., Klimas J., Bratislava (SK)

How Does the Administration of Venlafaxine Affect the Heart in the Experimental Model of Metabolic Syndrome?        |   pdf.jpg abstrakt
Sasváriová M., Salvaras L., Knezl V., Micháliková D., Tyukos Kaprinay B., Gáspárová Z., Stankovičová T., Bratislava (SK)

Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p        |   pdf.jpg abstrakt
Michalová Z.1 , Čoma M.1, Dedinská K.1, Guman T.1, Veselinyová D.1, Giertlová M.1, Gál P.1,2, Šarišský M.1, 1Košice (SK), 2Praha (CZ)

Identifikácia nanočastíc pre potreby diagnostiky a terapie nádorových ochorení        |   pdf.jpg abstrakt
Kello M., Kuruc T., Petrová K., Melegová N., Michalková R., Mirossay L., Mojžiš J., Košice (SK)

OCT3 Role in Placental Serotonin Handling; Effect of Fetal Sex and Inhibition by Endo- and Exogenous Substances        |   pdf.jpg abstrakt
Horackova H., Karahoda R., Cerveny L., Matthios A., Tebbens J.D., Abad C., Staud F., Hradec Králové

Isoform-Specific Alterations of Adrenoreceptors in Monocrotaline-Induced Model of Pulmonary
Hypertension        |   pdf.jpg abstrakt
Žirová K., Kmecová Z., Vetešková J., Marušáková M., Hadová K., Malíková E., Dóka G., Křenek P., Klimas J., Bratislava (SK)

Mechanizmus intracelulárneho hypotyroidizmu v poškodenom myokarde potkanov        |   pdf.jpg abstrakt
Babiak E., Dóka G., Křenek P., Klimas J., Bratislava (SK)
 

EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE / VARIA

Acute Medication Poisoning Causing Hospital Admissions in Childhood: A 3-Year Prospective Observational Single-Center Study        |   pdf.jpg abstrakt
Matalová P., Olomouc

Inhibition of O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase Induces Cellular Senescence and Relaxatory Dysfunction in Smooth Muscle of Rat Aorta        |   pdf.jpg abstrakt
Mišúth S., Čepcová D., Vavrincová-Yaghi D., Vavrinec P., Bratislava (SK)

Dysregulation of LET-7/NGF/MIR-21 Axis in Pulmonary Artery of Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats        |   pdf.jpg abstrakt
Kmecová Z.1, Radik M.1, Vetešková J.1, Dóka G.1, Malíková E.1, Piváčková L.1, Freund-Michel V.2, Křenek P.1, Klimas J.1, 1Bratislava, (SK), 2Bordeaux (FR)

1-Methyltryptophan Isomers Interfere with TLR-4 Signaling and Decrease NKG2D Expression in NK Cells and Expression of NKG2D Ligands in Tubular Epithelial Cells after Ischemia- Reperfusion Injury        |   pdf.jpg abstrakt
Čepcová D., Mišúth S., Vavrinec P., Vavrincová-Yaghi D., Bratislava (SK)

Vplyv flavonolu kaempferolu na obranné mechanizmy dýchacích ciest v podmienkach experimentálneho alergického zápalu        |   pdf.jpg abstrakt
Molitorisová M., Kazimierová I., Barboríková J., Jošková M., Šutovská M., Fraňová S., Martin (SK)

Vývoj modelu pro in-vivo testování lymfatické absorpce na potkanech        |   pdf.jpg abstrakt
Ryšánek P., Šíma M., Grus T., Slanař O., Praha

pH žaludeční šťávy u potkanů: in-vivo model pro preklinické hodnocení pH-dependentní absorpce perorálně podávaných léčiv        |   pdf.jpg abstrakt
Hořínková J., Kutinová-Canová N., Ryšánek P., Moškořová D., Šíma M., Slanař O., Praha

Therapeutic Monitoring of Calcineurin Inhibitors: The Success Story Still Facing
Non-Negligible Challenges        |   pdf.jpg abstrakt
Tesfaye H., Jedlickova B., Martincova P., Vydrova V., Formankova R., Havlin J., Lishcke R., Prague

Human Precision-Cut Intestinal for Induction of the ABCB1 Transporterslices
as an Ex Vivo Model        |   pdf.jpg abstrakt
Martinec O.1, Biel C.2, Červený L.1, Vokřál I.1, de Graaf I.A2, Olinga P.2, 1Hradec Králové (CZ), 2Groningen (NL)
 

BUNĚČNÁ TERAPIE / KMENOVÉ BUŇKY

The Clinical Application of Autologous Bone Marrow Mononuclear Cell Therapy For Ischemic Cardiovascular Disease        |   pdf.jpg abstrakt
Kyselovič J., Human M., Maďarič J., Samáková A., Valášková S., Sabová N., Pinček M., Gažová A., Bratislava (SK)

Clinical Utility of miRNAs Plasma Levels in Prostate Cancer Patients with High-Intensity Training after Pharmacotherapy        |   pdf.jpg abstrakt
Gazova A., Samáková A., Laczo E., Hamar D., Polakovičová M., Kyselovic J., Bratislava (SK)

Atorvastatin Influence on GATA4, TBX5 and MEF2C Transcription Factors of Fibroblast Phenotypic Reprogramming        |   pdf.jpg abstrakt
Sabová N., Samáková A., Valášková S., Gažová A., Kyselovič J., Bratislava (SK)

New Dynamic Markers in Stratification of Patients with Chronic Kidney Disease        |   pdf.jpg abstrakt
Valášková S., Kužmová Z., Kužma M., Gažová A., Červenák Z., Payer J., Kyselovič J., Bratislava (SK)

The Autologous Bone Marrow Mononuclear Cell Therapy for Ischemic Cardiovascular Disease – The Pilot Results of Study        |   pdf.jpg abstrakt
Pinček M., Samáková A., Sabová N., Valášková S., Gažová A., Kyselovič J., Hulman M., Bratislava (SK)
 

DISKUSE K VÝUCE: FARMAKOLOGIE – PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ

Výuka farmakologie na Farmakologickém ústavu LF MU Brno        |   pdf.jpg abstrakt
Zendulka, O., Demlová R., Juřica J., Brno
 

POSTERY

P1. Účinky modulátorů sirtuinu 1 v experimentálním modelu jaterního poškození        |   pdf.jpg abstrakt
Kutinová Canová N., Kemelo M.K., Njeka Wojnarová L., Farghali H., Praha

P2. Proléčivo nového derivátu dexrazoxanu poskytuje velmi účinnou protekci vůči chronické antracyklinové kardiotoxicitě u králíka
Brázdová P., Karabanovich G., Bavlovič-Piskáčková H., Pokorná Z., Štěrbová P., Roh J., Štěrba M., Hradec Králové

P3. Novel Obeticholic Acid Ketoderivatives and Isomers as Potential Ligans of Bile
Acid Receptors        |   pdf.jpg abstrakt
Horvatova A.1, Kudova E.2, Kaspar P.2, Pavek P.1, 1Hradec Králové, 2Prague

P4. Possible Pleiotropic Effects of Atorvastatin on Bone Marrow Derived Mesenchymal
Stem Cells        |   pdf.jpg abstrakt
Samáková A., Sabová N., Valašková S., Sprušanský O., Gažová A., Maďarič J., Kyselovič J., Bratislava (SK)

P5. The Effects of Sulodexide in Recovery of Diabetes-Induced Changes of Rat Vascular Reactivity Displayed by Computer- Based Modeling        |   pdf.jpg abstrakt
Vojtko R., Petrová M., Dobiaš L., Kristová V., Bratislava (SK)

P6. The Effects of a Combination of n-3 PUFA and Silymarin in an Animal Model of
Cardiovascular Disorders        |   pdf.jpg abstrakt
Poruba M.1, Anzenbacher P.1, Rácová Z.1, Oliyarnyk O.2, Hüttl M.2, Malínská H.2, Marková I.2, Gurská S.1, Kazdová L.2, Večeřa R.1, 1Olomouc, 2Prague

P7. Polyfenoly v remodelácii dýchacích ciest        |   pdf.jpg abstrakt
Kazimierová I., Molitorisová M., Barboríková J., Jošková M., Šutovská M., Fraňová S., Martin (SK)

P8. The Connect4Children project (c4c): Collaboration in Neonatology and Pediatric Clinical Pharmacology – Update 2019        |   pdf.jpg abstrakt
Pokorná P.1,2, Slanař O.1, 1Prague (CZ), 2Rotterdam (NL)

P9. Dlhodobý príjem sladeného kolového nápoja môže navodiť inzulínovú rezistenciu na úrovni kostrového svalu        |   pdf.jpg abstrakt
Marušáková M., Kmecová Z., Hadová K., Křenek P., Klimas J., Bratislava (SK)

P10. Induction of Cell Growth Inhibition and Apoptosis by Multisubstituted Hydroxynaphthalene Carboxamides in Cancer Cell Lines        |   pdf.jpg abstrakt
Kauerová T.1, Goněc T.1, Jampílek J.2, Syrovets T.3, Kollár P.1, 1Brno, 2Bratislava (SK), 3Ulm (DE)

P11. Prekultivácia Lactobacillus reuteri E s mucínom stimuluje adhezivitu a môže zvýšiť jeho potenciálny terapeutický účinok        |   pdf.jpg abstrakt
Dudík B., Kiňová Sepová H., Bilková A., Bilka F., Bratislava (SK)

P12. Stanovení mirtazapinu a desmethylmirtazapinu v lidském a potkaním séru        |   pdf.jpg abstrakt
Juřica J., Holubová M., Brno

P13. Proapoptotic Effect of 2-epi-jaspine B on HeLa Cells        |   pdf.jpg abstrakt
Bogdanová A., Bago Pilátová M., Takáč P., Kello M., Mirossay L., Martinková M., Mezeiová E., Košice (SK)

P14. Indukcia zmien expresie proteínov zapojených do dráh prežívania a apoptózy extraktom klinčeka v bunkách MCF-7        |   pdf.jpg abstrakt
Kuruc T., Kello M., Petrová K., Melegová N., Michalková R., Mojžiš J., Košice (SK)

P15. Extrakt z lišajníka Pseudovernia furfuracea inhiboval TGF-β1 indukovaný epiteliálno-mezenchymálny prechod v bunkách MCF-10A        |   pdf.jpg abstrakt
Petrová K., Kello M., Kuruc T., Melegová N., Michalková R., Mojžiš J., Goga M., Košice (SK)

P16. Stimulácia spontánne imortalizovaných ľudských dermálnych fibroblastov s TGF-β1        |   pdf.jpg abstrakt
Melegová N.1, Čoma M.1, Kuruc T.1, Petrová K.1, Michalková R.1, Mirossay L.1, Matoušková E.2, Zajíček R.2, Gál P.1,2, 1Košice (SK), 2Praha (CZ)

P17. Proapoptotické pôsobenie syntetického chalkónu na bunkách karcinómu hrubého čreva je spojené s indukciou oxidačného stresu a moduláciou signálnych dráh MAPK        |   pdf.jpg abstrakt
Takáč P., Kello M., Vilková M., Michalková R., Mirossay L., Mojžiš J., Košice (SK)

P18. Štúdium mechanizmu antiproliferatívneho účinku chalkónov na nádorových bunkách mliečnej žľazy v in vitro podmienkach        |   pdf.jpg abstrakt
Michalková R., Takáč P., Petrová K., Kuruc T., Kello M., Melegová N., Mojžiš J., Košice (SK)

P19. Study of Anti-Inflammatory Properties of Fatsiphlogin® and a New Purified Fraction of Terpenoids in Experimental Arthritis        |   pdf.jpg abstrakt
Tsiklauri L.1, Dráfi F.2, Poništ S.2, Švík K.2, Slovák L.2, Kemoklidze Z.1, Kemertelidze E.1, Bauerová K.2, 1Tbilisi (GE), 2Bratislava (SK)

P20. Doxycycline Interaction with Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Mediates Free Radical Processes with Consequences for Plasmid DNA Integrity        |   pdf.jpg abstrakt
Misak A., Kurakova L., Grman M., Brezova V., Ondriasova E., Chovanec M., Ondrias K., Bratislava (SK)

P21. Interaction of Hydrogen Sulfide with Selenite        |   pdf.jpg abstrakt
Grman M., Misak A., Brezová V., Chovanec M., Ondrias K., Bratislava (SK)

P22. Cross-Relation of 35 Rat Hemodynamic Parameters Influenced by S-nitrosoglutathione without and with H2S and L-NAME        |   pdf.jpg abstrakt
Kurakova L., Misak A., Ondriasova E., Ondrias K., Bratislava (SK)

P23. Farmakokinetika profylaktických ATB během operací s využitím kardiopulmonárního
bypassu        |   pdf.jpg abstrakt
Strojil J., Vanduchová A., Rácová Z., Suchánková H., Kubíčková V., Šantavý P., Urbánek K., Olomouc

P24. Metabolism of Drugs by Human Intestinal Microflora        |   pdf.jpg abstrakt
Rácová Z., Anzenbacher P, Papoušková B., Kučová P., Kolář M., Anzenbacherová E., Olomouc

P25. Early Oxidative and Inflammatory Changes of Heart and Liver Associated with Primary
Acute Lung Injury        |   pdf.jpg abstrakt
Mokrá D., Mikolka P., Košútová P., Kopincová J., Kolomazník M., Čalkovská A., Martin (SK)

P26. Detection of Resistance to Anti-Tuberculotics in Slovakia through Conventional Susceptibility Testing and Molecular Genetic Methods and Its Correlation with Clinical Parameters        |   pdf.jpg abstrakt
Porvazník I.1,2, Kušnír P.3, Dohál M.3, Solovič I.1, Mokrý J.3, 1Vyšné Hágy, 2Ružomberok, 3Martin (SK)

P27. In Vitro Evaluation of Anti-HIV and Anti-HCV Drugs Effects on Digoxin Intestinal
Absorption        |   pdf.jpg abstrakt
Huličiak M., Martinec O., Štaud F., Vokřal I., Červený L., Hradec Králové

P28. Midostaurin Inhibits ABCB1 and ABCG2 and Enhances Daunorubicin and Mitoxantrone Induced Apoptosis of AML Cells        |   pdf.jpg abstrakt
Suchá S., Šorf A., Čečková M., Hradec Králové

P29. Vplyv glukuronoxylánu z Rudbeckia fulgida na obranné reflexy dýchacích ciest u zdravých a ovalbumínom-senzitizovaných morčiat        |   pdf.jpg abstrakt
Barboríková J.1, Kazimierová I.1, Capek P.2, Molitorisová M.1, Fraňová S.1, Šutovská M.1, 1Martin, 2Bratislava (SK)

P30. Drug Usage Evaluation during Pregnancy. Pharmacoepidemiological Study        |   pdf.jpg abstrakt
Raganová A., Petrová M., Gažová A., Kristová V., Bratislava (SK)

P31.Effects of Atorvastatin and Silymarin on HMCGR and ABCG5/8 Protein Content in an Animal Model of Cardiovascular Disorders        |   pdf.jpg abstrakt
Poruba M.1, Rácová Z.1, Hüttl M.2, Malínská H.2, Večeřa R.1, 1Olomouc, 2Prague

P32. Silymarin potencuje hypolipidemický efekt atorvastatinu u potkana s metabolickým
syndromem        |   pdf.jpg abstrakt
Večeřa R.1, Berka D.1, Poruba M.1, Rácová Z.1, Hüttl M.2, Trnovská J.2, Oliyarnyk O.2, Kazdová L.2, 1Olomouc, 2Praha

P33. Vliv depresivního fenotypu, preexpozice etanolem v adolescenci a NBQX na příjem etanolu v dospělosti u potkana        |   pdf.jpg abstrakt
Amchová P., Šiška F., Rudá-Kučerová J., Brno

P34. Inhibitory Effect of β-Caryophyllene Oxide and Trans-Nerolidol on Enzyme Activity of CYP3A4 – In Vitro and In Situ Studies        |   pdf.jpg abstrakt
Špičáková A.1, Bazgier V.1, Skálová L.2, Otyepka M.1, Anzenbacher P.1, 1Olomouc, 2Hradec Králové

P35. Effect of Atorvastatin and Silymarin on mRNA Expression Hmgcr and Ldlr Genes in Rat
Intestine        |   pdf.jpg abstrakt
Zapletalová I.1, Poruba M.1, Malínská H.2, Večeřa R.1, 1Olomouc, 2Prague

P36. Biological Effects of Phenolic Compounds Gingerols and 6-Shogaol in Primary and Cell Line Macrophages        |   pdf.jpg abstrakt
Müller J., Jirásko M., Lopatová K., Kubiš M., Kolářová E., Kotyzová D., Kmoníčková E., Pilsen