Publikace

Výstupem konference bude sborník článků vydaný jako suplement časopisu Physiological Research.